Detalji o radu

Detalji o radu

Suočavanje sa stresnim ispitnim situacijama

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
: Ispitne situacije za većinu studenata predstavljaju stres tijekom studiranja i odgojno-obrazovnog procesa. Ovim istraživanjem pokušalo se utvrditi kako se i na koji način studenti (ne)suočavaju sa stresnim ispitnim situacijama. U istraživanju je sudjelovalo 328 studenata i studentica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru i Orašju. U svrhu mjerenja stresa na ispitu korištena je Skala suočavanja sa ispitnim stresom (Sorić, 2002) na kojoj se jasno razlučuju četiri faktora: subskala suočavanja usmjerenog na emocije, suočavanja usmjerenog na problem, suočavanja maštanjem/distrakcijom, suočavanje traženjem pomoći, a pouzdanost skale je visoka (α=.85). Rezultati istraživanja potvrđuju kako većina studenta primjenjuje neke načine suočavanja sa stresom. Značajne razlike s obzirom na spol utvrđene su samo za Faktor suočavanja usmjerenog na emocije (,048), dok s obzirom na studij nema značajnih razlika u pojedinim faktorima. Studenti prve i druge godine pokazuju značajne razlike u strategiji suočavanja usmjerenoj na problem (,13). Pokazalo se kako studenti koji studiraju u Mostaru postižu više rezultate na subskali suočavanja usmjerenog na emocije (M=3,35) od studenata koji studiraju u Orašju (M=3,13), kao i na subskali suočavanja maštom/distrakcijom (Mostar, M=2,98, Orašje M=2,78). Ključne riječi: ispitni stres, studenti, suočavanje
SADRŽAJ (eng)
Examining situations for most students pose stress during the study and the educational process. This research attempted to identify how students (not) are faced with stressful test situations. The study was attended by 328 students and students of the Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education in Mostar and Orašje. For the purpose of measuring stress, the Scale of Examination with Exercise Stress (Sorić, 2002) was used to clearly distinguish four factors: a subcapacity of face-to-face coping, face-to-face coping, face-to-face copying, and scalability reliability high (α = .85). Research findings confirm that most students apply some ways of dealing with stress. Significant gender differences were found only for emotion-centered Factor (, 048), while there are no significant differences in the particular factors in the study. Students in the first and second years show significant differences in problem-solving (, 13). It was shown that students studying in Mostar achieved more results on subcalculating face-to-face (M = 3.35) than students studying in Orašje (M = 3.13), as well as on the subcalculating face-to-face (Mostar, M = 2.98, Orasje M = 2.78).
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE