Detalji o radu

Detalji o radu

Pedagoške roditeljske kompetencije u funkciji prevencije rizičnih ponšanja djece

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Roditeljska pedagoška sposobnost prepoznaje se kroz njihovo djelovanje i osjećaj zadovoljstva koji dolazi od roditeljstva. Roditeljska učinkovitost, kvaliteta odnosa s djetetom, stil komunikacije, roditeljska odgovornost i interakcija s djecom sastavni su dio strategije prevencije rizičnog ponašanja djece. Roditeljstvo ima važan utjecaj na potpuni i zdrav razvoj djece. Stoga roditeljima s problemom roditeljskog deficita treba ponuditi programe koji će im omogućiti postizanje i poboljšanje pedagoških kompetencija, npr. omogućiti im podizanje svijesti i razumijevanje utjecaja neodgovarajućeg obrazovnog procesa na najbolji interes djeteta. Visokokvalitetni osmišljeni i provedeni programi trebaju omogućiti roditeljima uvid u prikladnije izbore, ali i motivirati ih kako bi stekli djelotvorno roditeljstvo. U radu su prikazani rezultati recentnih i relevantnih znanstvenih istraživanja koja, ugrađena u teorijske pristupe, omogućavaju bolje razumijevanje roditeljske pedagoške kompetencije i njezinu ulogu u prevenciji rizičnog ponašanja djece. Ključne riječi: kompetentnost, prevencija, programi, rizično ponašanje, roditelj
SADRŽAJ (eng)
Parent's pedagogical competence is recognized through their actions and the feeling of satisfaction that comes from parenthood. Parental efficiency, quality of relation with a child, communication style, parental responsibility and interaction with children, are integral part of the strategy in prevention of risky behavior of children. Parenting has an important impact on complete and healthy development of children. Therefore, parents with deficit parenting issue, should be offered the programs that would enable them to achieve and improve pedagogical competencies, e.g. to enable them awareness rising and understanding of an impact of inappropriate educational process for the child’s best interest. High quality designed and implemented programs should enable parents to get insight into more appropriate choices, and also motivate them in order to acquisition effective parenting. This paper presents the results of recent and relevant scientific researches which, incorporated in theoretical approaches, enable better understanding of parents’ pedagogical competence, and its role in prevention of risky behavior of children. Key words: competency, prevention, programs, risky behavior, parent
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE