Detalji o radu

Detalji o radu

Uloga problemskih zadataka u nastavi fizike

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Škola, časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, Zavod za školstvo, Mostar, 08. studeni 2008.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE