Detalji o radu

Detalji o radu

Pozicija učenika i nastavnika u nastavi kao fakttor sukoba u komunikaciji

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Komunikacija (lat. communicare-učiniti općim), priopćenje, saopćenje, izlaganje, promet. Znači komunikacija je proces kojim se nešto čini zajedničkim, međusobno povezivanje u zajednicu i saopćavanje ljudi među sobom. Možemo je još definirati kao proces uzajamne razmjene značenja (Ivanek, 2011: 40). Interakcija znači zajedničko djelovanje, uzajamno djelovanje, sastavni je dio komunikacije, jer se zapravo poruka ne može uputiti bez saradnje. Istraživanjima je dokazano da uspješniji nastavnici imaju povoljnije i ljepše mišljenje o svojim učenicima, pozitivnoj razrednoj radnoj klimi, demokratskom stilu vođenja, aktivnom učešću učenika u nastavi kao i svojim kolegama i pretpostavljenim. Iz ovoga proizilazi da je veoma velika uloga nastavnika za uspostavljanje uspješne komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu kao i njihove interakcijske povezanosti. Još ako ovome pridodamo i aktivnu subjekatsko-objekatsku poziciju učenika, imamo sve preduvjete ispunjene za dobar razvoj interpersonalnih odnosa unutar komunikacijskog aspekta odgojno-obrazovnog procesa.
SADRŽAJ (eng)
In this empirical paper we consider the problem of communication and interaction between students and teachers in the classroom, looking at it from the aspect of the position of students and teachers in everyday teaching practice. Namely, we wanted to examine the attitudes of students and teachers related to the position of students and teachers on the occurrence of misunderstandings and conflicts in the classroom. The sample on which the study was conducted was made of third grade secondary vocational schools and high schools and their teachers. Dependent variable is descriptive: the position of students and teachers as a factor of conflict in communication between students and teachers, divided in to two groups of indicators (first: indicators that help to prevent conflicts-objective subjective position of students, and other: indicators that initiate the sole objective position of students and subjective position of the teacher). Research results to some extent, we should give a clearer picture of which segments are different perceptions of students and teachers related to the position as a factor in any conflict and misunderstanding in communication between the direct participants in the teaching process. Key words: position of students and teachers in the classroom, communication, interaction, conflict and misunderstanding between students and teachers.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE