Detalji o radu

Detalji o radu

Prihvaćenost djece s razvojinim poteškoćama u redoviti školski program

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Brojna istraživanja posljednjih desetljeća govore o inkluziji i o (ne)prihvaćenosti djece s poteškoćama u razvoju. Djeca prvu socijalnu prihvaćenost stječu u vrtiću pa zatim u školi. Uključivanje djece u inkluzivni program ne rezultira odmah povećanjem socijalnih odnosa između djece s razvojnim poteškoćama i onih tipičnog razvoja. Stoga trebamo razvijati, provoditi i poticati interakcije kako bi obje skupine od toga imale socijalnu korist. Rad daje pregled istraživanja pozitivnih i negativnih vršnjačkih interakcija s djecom s razvojnim poteškoćama i djece tipičnog razvoja, strategije socijalne prihvaćenosti i održavanje socijalnih odnosa. Ključne riječi: djeca s razvojnim poteškoćama, inkluzija, socijalna prihvaćenost, vršnjački odnosi
SADRŽAJ (eng)
Numerous researches of recent decades are about inclusion and (non) acceptance of children with disabilities. Children receive the first social acceptance in kindergarten and then at school. Inclusion of children into inclusive programs does not immediately result in an increase in social relations between children with developmental difficulties and those of typical development. Therefore, we need to develop, implement and encourage interaction so that both groups have social benefits. The paper provides an overview of positive and negative peer interactions with children with developmental difficulties and children of typical development, social acceptance strategy and social relations maintenance. Keywords: Children with Developmental Disabilities, Inclusion, Social Acceptance, Peer Relations
TIP RADA
Ostalo
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE