Detalji o radu

Detalji o radu

O (ne)partnerstvu obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Brojna recentna istraživanja ukazuju na pozitivnu povezanost obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova koja se ogleda prvenstveno u zajedničkom cilju, a to je dobrobit djeteta. Obitelji i odgojno-obrazovne ustanove prirodno su usmjereni jedni prema drugima, s konstantnim interakcijama i najčešće dijadnim odnosima. Aktivnim uključivanjem roditelji, odgajateljima/učiteljima daju relevantne informacije o djeci. U radu će se prezentirati povijesni razvoj partnerskih odnosa obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova (vrtića i škole), oblici i važnost partnerstva roditelja i odgajatelja/učitelja kao i pozitivni ishodi partnerstva glede akademskih postignuća djece. Ključne riječi: akademska postignuća djece, odgajatelji/učitelji, partnerstvo, roditelji.
SADRŽAJ (eng)
Numerous recent studies show a positive correlation between the family and educational institutions, which is reflected primarily in the common goal, and that is the welfare of the child. Families and educational institutions are naturally directed toward each other, with constant interaction, dyadic relations. Active involvement of parents, educators / teachers provide relevant information about children. In this paper we present the historical development of partnerships of family and educational institutions (kindergartens and schools), the forms and the importance of the partnership of parents and educators / teachers as well as the positive outcomes of the partnership regarding the academic achievements of children. Keywords: academic achievement of children, educators/teachers, partnership, parents.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE