Detalji o radu

Detalji o radu

Umijeće "slušanja"-važna kompetencija suvremenog odgajatelja

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Komunikacija je neizostavan dio svakodnevnog života i služi nam za prijenos informacija, poruka i uputa drugima. U interpersonalnoj komunikaciji slušanje predstavlja njezin značajan dio. U odgojno-obrazovnoj ustanovi rane i predškolske dobi slušanjem djeteta možemo spoznati njegove interese, sposobnosti, aktivnosti u kojima želi sudjelovati. Kompetencija odgajatelja ogleda se u njegovoj mogućnosti prilagodbe sadržaja i aktivnosti djeci u skladu s njihovim potrebama, intersima i mogućnostima. U radu ćemo definirati kompetencije, govoriti o razvoju profesionalnih kompetencija, navesti suvremene kompetencije odgajatelja te istaknuti važnost umijeća "slušanja djeteta" kao jedne od poželjnih kompetencija suvremenog odgajatelja. Ključne riječi: kompetencije, odgajatelji, profesionalni razvoj kompetencija, umijeće "slušanja djeteta"
SADRŽAJ (eng)
Communication is an essential part of everyday life and it serves us for the transmission of information, messages and instructions to others. In interpersonal communication is listening to its significant part. The educational institution early and preschool age child listening can know his interests, skills, activities in which it wishes to participate. The competence of teachers is reflected in its ability to adapt contents and activities to children in accordance with their needs, interests and abilities. In this paper, we define competencies, to talk about the development of professional competence, provide modern competencies of educators and emphasize the importance of the art of "listening to the child," as one of the desirable competencies of modern educators. Keywords: competence, educators, professional competence development, the art of "listening to the child"
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE