Detalji o radu

Detalji o radu

O (de)motivaciji – s aspekta učenika

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE