Detalji o radu

Detalji o radu

Metodička zbirka zadataka iz mehanike

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Zrakoplovna gimnazija, Mostar - Vojnoizdavački zavod Beograd
TIP RADA
Knjiga
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE