Detalji o radu

Detalji o radu

Ljepota baroka

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Tekst objavljen povodu 500-te obljetnice gradnje Crkve Sv. Mihovila u Somboru. (Glas ravnice br. 42. Subotica 1994.)
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE