Detalji o radu

Detalji o radu

Julijanski i gregorijanski kalendar

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
"Hrvatski glasnik" - Tjednik hrvata u Mađarskoj, 19. siječanj 1996. Budimpešta
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE