Detalji o radu

Detalji o radu

"Danke Nederland danke Europa"

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Objavljen na mađarskom jeziku u prijevodu Radics Viktorije u časopisu: Atvaltozasok folyoirat: Vilag-irodalom-mu-forditas, Zona utinaplo V. (stranica 110-126) Izdavačka kuća: Balassi kiado JAK, Budapest)
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE