Detalji o radu

Detalji o radu

Jesu li na sveučilišta potrebna?

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Novinarska izdavačka ustanova: "Hrvatska riječ" 21.12.2018. (broj:818) Trg Cara Jovana Nenada 15/II Subotica, R. Srbija
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE