Detalji o radu

Detalji o radu

Frane Petrić (1529-1597)

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Serijal (feljton) je objavljen u "Glas ravnice" Glasilo Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini, Subotica (Broj: 39./1994)
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE