Detalji o radu

Detalji o radu

Juraj Dragišić (1450-1520)

AUTOR:

ZORAN PRIMORAC;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Serijal (feljton) je objavljen u "Glas ravnice" Glasilo Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini, Subotica (Broj: 40./1994)
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE