Detalji o radu

Detalji o radu

Vigilancija lijekova i medicinskih sredstava - planovi i aktivnosti ALMBIH-a

AUTOR:

MARTIN KONDŽA;

KOAUTORI:

BILJANA TUBIĆ;

BILJANA TUBIĆ;

BILJANA TUBIĆ;

BILJANA TUBIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA

TIP RADA
Ostalo
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE