Detalji o radu

Detalji o radu

2. Izvješće o neželjenim djelovanjima lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

AUTOR:

MARTIN KONDŽA;

ZNANSTVENA PODRUČJA

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA

TIP RADA
Ostalo
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE