Detalji o radu

Detalji o radu

Inhibicijski učinak flavonoida na aktivnost citokroma P450 2A6

AUTOR:

MARTIN KONDŽA;

KOAUTORI:

DARIJA ŠARIĆ-MUSTAPIĆ;

HRVOJE RIMAC;

ŽELJAN MALEŠ;

MIRZA BOJIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA

TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE