Detalji o radu

Detalji o radu

TEHNIČKE SKUPINE CESTA U BIH PRAVILNIKU

AUTOR:

IVAN LOVRIĆ;

KOAUTORI:

DANIJELA MASLAĆ;

BORIS ČUTURA;

ZNANSTVENA PODRUČJA

TEHNIČKE ZNANOSTI

GRAĐEVINARSTVO, GEODEZIJA I RUDARSTVO

PROMETNICE

SADRŽAJ
Bosanskohercegovački Pravilnik o temeljnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa, uvodi tehničku podjelu cesta i prema načinu „funkcioniranja odnosno dimenzioniranja“ dijeli na četiri skupine A, B, C i D. Kao i kod niza drugih odredbi u Pravilniku, i ova je nedovoljno jasno definirana da bi se u svakodnevnoj praksi primjenjivala (ili djeluje zbunjujuće). Najzorniji primjer su tablično navedene vrijednosti graničnih polumjera kružnih lukova po tehničkim skupinama cesta. Cilj ovog članka je ukazati na općenitu nedorečenost u definiranju prilikom uvođenja tehničkih skupina s posebnim osvrtom na sve odredbe Pravilnika.
SADRŽAJ (eng)
The Bosnia and Herzegovina' s Rule book about on the fundamental conditions that a public road, their elements and objects to them must fill in terms of traffic safety, introduces the technical division of roads and by way of "functioning or sizing" and divided into four groups A, B, C and D. As with a some of other provisions in the Rule book, and this also is not clearly defined in order to be applied in everyday practice (or is confusing).The best examples are specified value, in table, of border radius by technical groups roads.The aim of this article is to point of out the general understatements in defining of introducing technical groups with special reference to all the provisions of the Rule book.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE