Detalji o radu

Detalji o radu

DVOJAKA FUNKCIJA OBILAZNICE GRADOVA- MOGUĆA RJEŠENJA OBILAZNICE STOCA KAO SPOJNICE MAGISTRALNIH CESTA

AUTOR:

IVAN LOVRIĆ;

KOAUTORI:

BORIS ČUTURA;

DANIJELA MASLAĆ;

ANTE MASLAĆ;

MARIO ROTIM;

ZNANSTVENA PODRUČJA

TEHNIČKE ZNANOSTI

GRAĐEVINARSTVO, GEODEZIJA I RUDARSTVO

PROMETNICE

SADRŽAJ
Kroz nekoliko diplomskih radova na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru istraživala se moguća trasa obilaznice grada Stoca koja bi istovremeno bila u funkciji premještanja i povezivanja magistralnih cesta M6 i M17.3 iz pravca Mostara (sjeverno), Čapljine (zapadno) i Trebinja (južno i istočno). Navedena istraživanja će poslužiti za temu ovog članka koja se bavi problemom dvojakih funkcija obilaznica. S obzirom na red veličina prometnih opterećenja na ovim područjima članak će upozoriti da su veličine tranzitnog prometa općenito male, tako da se pri projektiranju obilaznica mora voditi računa o njenom optimalnom spoju s gradskim prometom kako bi služila i ravnomjernom rasterećenju grada.
SADRŽAJ (eng)
Through a few Final Works on Faculty of Civil Engineering University of Mostar, there were explored possible routes of Stolac bypass. These routes have two functions at the same time; one is to connect principal roads M6 and M17.3 from the way of Mostar (North), Čapljina (West), and Trebinje (South and East). These studies will be used for a subject of this paper, double function of bypass. According to value of transit transport thro this area, this paper alerts that transit transport is generally small, and process of bypass projecting, should take care about connection with local traffic and its unloading.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE