Detalji o radu

Detalji o radu

Stanje standardiziranog upravljanja okolišem u regiji sa osvrtom na okolišne oznake, 3. ZBORNIK

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

NEVENKO HERCEG;

ZNANSTVENA PODRUČJA

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

SADRŽAJ
Niska razina implementacije sustava standardiziranog upravljanja okolišem u organizacijama jedan je od glavnih uzroka nezadovoljavajućegkvalitetnog stanja okoliša u Jugoistočnoj Europi.Iznimno ubrzano ovijanje procesa, globalizacija i razvoj tržišta vrše sve veći pritisak na okoliš te nameću procese standardizacije i normizacije u gotovo svakoj ozbiljnoj organizaciji. Primjena standarda ISO 14001 nije u zadovoljavajućoj mjeri primijenjena u sustavima upravljanja okolišem. Cilj rada je pokazati u kojoj mjeri je standard ISO 14000 primijenjen u zemljama regije sa posebnim osvrtom na ISO 14024 koji se odnosi na dodjelu znaka za okoliš, a sve u cilju smanjenja negativnog utjecaja potrošnje i proizvodnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodne resurse.Primjena norme ISO 14001 i sustavi označavanja kvaliteta znakom za okoliš nisu dovoljno primijenjeni u regiji te je potrebno uložiti značajne napore kako bi dostigli europsku razinu standardizacije.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE