Detalji o radu

Detalji o radu

STRSTEŠKI RAZVOJ I INTEGRACIJAUPRAVLJANJA ZNANJEM KROZ ŽIVOTNI CIKLUS HRVATSKIH PODUZEĆA: EMPIRIJSKA ANALIZA

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

MIRA HAJDIĆ;

DARKO RENDULIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

SADRŽAJ
U ovom članku analizirali smo uključenost upravljanja znanjem i uprvljača znanjem u razvoj poslovne strategije. Prije svega predstavljamo teorijske odrednice strategije upravljanja znanjem, njenu uključenost u strategiju poduzeća te povezanost sa strateškim aspektima informacijske tehnologije i upravljanja kadrovima. U empiričkom dijelu istraživanja vrednovanje aspekata upravljanja znanjem provedeno je na uzorku od 78 hrvatskih poduzeća, od novootvorenih do zrelih. Nadalje, vrednovana je potencijalna povezanost strateškog razvoja/integracije upravljana znanjem i stadija životnog vijeka poduzeća da bi se postigao dodatni uvid u razvoj uprvaljačkih praksi povezanih s upravljanjem zananjem u Hrvatskoj.
SADRŽAJ (eng)
In this paper, we analyse the involvement of the Knowledge Management (KM) practice and KM managers into the development of business strategy. Firstly, we present the theoretical determinants of the Knowledge Management strategy, its integration into the enterprise strategy, as well as its links with the strategic aspects of the Information Technology (IT) and the Human Resource Management (HRM). In the empirical part of the paper, the evaluation of KM strategic aspects is conducted on a sample of 78 Croatian enterprises, ranging from start-ups, to mature organizations. In addition, the potential relationship between the KM strategic development/integration and the stage of the enterprise lifecycle is empirically evaluated, as to develop an additional insight into the development of KM-related managerial practices in Croatia.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE