Detalji o radu

Detalji o radu

Traženje prednosti i inspiriranje podređenih kao temeljne karakteristike suvremenog vodstva i društvena odgovornost poduzeća

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

JOZO BEJIĆ;

MIA GLAMUZINA;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

SADRŽAJ
Suvremeni pristup vodstvu je obilježen proučavanjem fenomena vizije, karizme, transformacije i promjena. Brze i učestale promjene ekonomskih i političkih uvjeta, te tehnološki razvoj zahtjevaju brzinu prilagodljivosti i razumijevanje unutar organizacija. Moderne organizacije zahtjevaju moderne vođe, koji traženjem predanosti i inspiriranjem podređenih usmjeravaju njihovo djelovanje prema ostvarenju temeljnih ciljeva poslovanja. Društvena odgovornost poduzeća, kao jedan od ciljeva poslovanja, dobiva sve veći značaj, s obzirom na činjenicu da poduzeće nije isključivo ekonomski entitet već i socijalni entitet što znači da njegovo djelovanje treba biti usklađeno s ciljevima svih stakeholdera, a voditi prema održivosti. U ovom istraživanju će se ispitati utjecaj karakteristika suvremenog vodstva – traženje predanosti i inspiriranje podređenih na stupanj društvene odgovornosti poduzeća. Pokušati će se utvrditi da li poduzeća u kojima je vodstvo inspirativno i potiče predanost i uključenost zaposlenika imaju razvijeniju društvenu odgovornost od onih gdje vodstvo nema te karakteristike. Istraživanje je provedeno na 88 srednje velikih i velikih poduzeća u FBiH i omogućilo je utvrđivanje smjera i intenziteta utjecaja karakteristika suvremenog vodstva na društvenu odgovornost poduzeća.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE