Detalji o radu

Detalji o radu

UTJECAJ INOVACIJA U ORGANIZACIJI RADNIH MJESTA NA RAST BROJA ZAPOSLENIH

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

ŽELIMIR DULČIĆ;

ZDENKO KLEPIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Iznimno visoka stopa nezaposlenosti predstavlja jedan od najznačajnijih ekonomskih i socijanih problema u Bosni i Hercegovini. Kontinuirano povećanje nezaposlenosti posljedica je nasljeđenje nepovoljne industrijske strukture, ratnih razaranja proizvodnih kapaciteta kao i tranzicijskih procesa. Inovacije, istraživanje i razvoj bitni su faktori pokretanja konkurentno sposobnog gospodarstva i temeljna poluga gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. U radu se polazi od pretpostavke da inovacije u poslovanju poduzeća utječu na povećanje zaposlenosti stvarajući nova „pametna“ radna mjesta. Ako se pritom uzme u obzir veličinu poduzeća, srednja i velika poduzeća su značajno zastupljena u svim gospodarskim granama, zapošljavaju respektabilan broj ljudi, imaju velik razvojni potencijal kao i potencijal za stvaranje inovacija. Smatra se da srednja i velika poduzeća značajno mogu doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti tj. bržem zapošljavanju. U radu će biti istraženo 250 srednjih i velikih poduzeća, a očekuje se da će rezultati istraživanja pokazati da inovacija u organizaciji radnih mjesta utječe na rast broja zaposlenih.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE