Detalji o radu

Detalji o radu

RELACIJE EKSPLOZIVNE SNAGE I FLEKSIBILNOSTI S REZULTATOM TRČANJA NA 20 I 30 METARA KOD MLADIH NOGOMETAŠA

AUTOR:

IVAN KVESIĆ;

KOAUTORI:

Ivana Kujundžić Lujan;

Mate Brekalo;

DAMIR CRNJAC;

NINOSLAV ŠILIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

KINEZIOLOGIJA

SADRŽAJ
Iako je brzina visoko genetski uvjetovana, ipak možemo utjecati na nju pravilno provedenim trenažnim procesom. U provedenom smo istraživanju dobili statistički značajnu povezanost dva testa eksplozivne snage s rezultatima trčanja na 20 metara, i to eksplozivnosti tipa sprinta i bacanja. S obzirom da nije bilo statistički značajne povezanosti odrađenih testova s rezultatima brzine na 30 metara, možemo pretpostaviti da se povećanjem dionice trčanja smanjuje utjecaj eksplozivne snage tipa skoka i bacanja iz razloga što su odrađeni testovi ustvari jedan eksplozivni pokret, dok trčanje podrazumijeva učestale naizmjenične pokrete. Kod fleksibilnosti su odrađeni testovi koji prvenstveno mjere maksimalnu amplitudu sporijih pokreta koji nisu povezani sa sprintom, iz tog razloga nije dobivena značajna povezanost s rezultatima trčanja. Prediktorske varijable su objasnile veći dio kriterijske varijable trčanja na 20 metara, dok su objasnile maleni dio varijable 30 metara, što znači da postoji još dosta faktora koji utječu na rezultate kriterijskih varijabli.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE