Detalji o radu

Detalji o radu

RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM VARIJABLAMA DJECE SPORTAŠA I NESPORTAŠA OSNOVNOŠKOLSKE DOBI

AUTOR:

IVAN KVESIĆ;

KOAUTORI:

DAMIR CRNJAC;

Jovana Bozoljac;

Mate Brekalo;

Božo Vuletić;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

KINEZIOLOGIJA

SADRŽAJ
U ovom radu istraživane su razlike u nekim antropološkim obilježjima djece sportaša u osnovnoj školi i one djece koja se ne bave sportom. Istraživanje je provedeno na uzorku od 79 ispitanika koji pohađaju osnovnu školu. Testiranje je provedeno na učenicima šestog, sedmog i osmog razreda. Na uzorku od 79 ispitanika primijenjeno je 9 testova za procjenu antropometrije, fleksibilnosti, brzine, statičke snage, eksplozivne snage, repetitivne snage i funkcionalnih sposobnosti. Diskriminacijska analiza je pokazala statistički značajne razlike između djece sportaša i nesportaša iz osnovne škole. Navedeni ispitanici se najviše razlikuju u testu za procjenu aerobne izdržljivosti i statičke snage.
SADRŽAJ (eng)
In this study, the differences in some anthropological characteristics of children athletes in elementary school and the children who are not involved in sports were researched. The study was conducted on a sample of 79 subjects who attend primary school. Testing was done on the sample of the sixth, seventh and eighth grades. 9 tests to assess the anthropometry, flexibility, speed, static strength, explosive strength, repetitive strength and functional abilities were applied to the sample of 79 respondents. Discriminant analysis showed statistically significant differences between children athletes and non-athletes from elementary school. These subjects are differentiated the most in the test for the assessment of aerobic endurance and static strength.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE