Detalji o radu

Detalji o radu

Razlike u nekim antropološkim karakteristikama kod učenika sportaša i nesportaša

AUTOR:

IVAN KVESIĆ;

KOAUTORI:

DAMIR CRNJAC;

Blagoja Risteski;

Mate Brekalo;

Nenad Katanić;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

KINEZIOLOGIJA

SADRŽAJ
Temeljni cilj istraživanja je utvrditi razlike u nekim motoričkim i funkcionalnim sposobnosti te morfološkim karakteristikama kod učenika prvog i drugog razreda srednje škole koji uz osnovni program Tjelesne i zdravstvene kulture treniraju i neki drugi sport i učenika koji provode samo osnovni program Tjelesne i zdravstvene kulture. Osim deskriptivne statistike, razlike izmeđ učenika koji uz nastavu TZK imaju i dodatni sistematizirani tjelesni aktivitet u sklopu nekog sportskog kluba ili društva i učenika koji samo pohađaju nastavu TZK izračunate su t-testom za nezavisne uzorke (univarijantnom metodom) i ujedno diskriminacijskom analizom (multivarijantnom metodom). Kolmogorov-Smirnovljevim testom utvrđeno je da su sve varijable normalno distribuirane jer niti jedna nije odstupala statistički značajno od normalne Gaussove distribucije. Nezavisnim t testom dobivene su statistički značajne razlike u svim varijablama osim u tjelesnoj visini, masi i pretklonu raznožno. Diskriminacijskom analizom izolirana je jedna diskriminacijska funkcija koja statistički značajno razlikuje učenike sportaše od nesportaša. Iz dobivenih rezultata se može zaključiti da su učenici sportaši snažniji, izdržljiviji, eksplozivniji i agilniji od svojih vršnjaka nesportaša.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE