Detalji o radu

Detalji o radu

Analiza sekundarnoga stanovanja na primjeru Europe i Bosne i Hercegovine

AUTOR:

IZABELA ĆAVAR;

KOAUTORI:

IVAN MADŽAR;

ZNANSTVENA PODRUČJA

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE