Detalji o radu

Detalji o radu

Rizici koji utječu na kvalitetu življenja nakon infarkta miokarda.

AUTOR:

AMRA ZALIHIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE