Detalji o radu

Detalji o radu

BOSNA I HERCEGOVINA I LJUDSKA PRAVA-ISKUSTVA U AUSTRO-UGARSKOJ I DANAS

AUTOR:

JELENA ZOVKO;

KOAUTORI:

CVIJA JURKOVIĆ;

VESNA POPOVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE