Detalji o radu

Detalji o radu

Sastav i sezonska dinamika makrozoobentosa izvorišnog dijela rijeke Lištice

AUTORI:

OLGICA MARUŠIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE