Detalji o radu

Detalji o radu

Bajka koja to nije – dva pristupa čitanju bajke kakoje Potjeh tražio istinu

AUTORI:

MIRNA BRKIĆ VUČINA;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE