Detalji o radu

Detalji o radu

Zbirka zadataka iz vibracija mehaničkih konstrukcija sa izvodima iz teorije

AUTORI:

DAVORKA ŠARAVANJA;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Skripta
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE