Detalji o radu

Detalji o radu

The Third Entity in Bosnia and Herzegovina Ideological Discourse

AUTORI:

DIJANA JURČIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Budući da je Bosna i Hercegovina zemlja tri naroda koji žive u dva entiteta- Federaciji BiH i Republici Srpskoj, treći entitet ili hrvatska federalna jedinica je jedna od najkontroverznijih i tabu tema u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Nedavne presude Haškog suda su dodatno potaknule konflikte i sukob ideologija oko samog koncepta trećeg entiteta. Cilj ovog rada je analizirati ideološki diskurs vezan za treći entitet u Bosni i Hercegovini. Deset političara iz Bosne i Hercegovine (pet muškaraca i pet žena) je intervjuirano uživo i korištene su on-line verzije intervjua s Valentinom Inzkom i Wolfgangom Petritschem. Analiza njihovih odgovora se fokusira i na ideološki diskurs (strukture ideologija, ideološka semantika i vokabular, ideološki četverokut) i rodne razlike u ideološkom diskursu (karakteristike jezika i stvaranje rodnog identiteta). Kritička analiza diskursa će se koristiti u analizi odgovora ispitanika. Ključne riječi: ideologija, diskurs, treći entitet, rod, CDA
SADRŽAJ (eng)
As Bosnia and Herzegovina is a country of three nations living in two entities- Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska, the third entity or Croat federal unit is one of the most controversial and taboo topics in post-war Bosnia and Herzegovina. Recent Hague tribunal convictions have further instigated the conflict and the clash of ideologies surrounding the concept. The aim of this paper is to analyze ideological discourse on third entity in Bosnia and Herzegovina. Ten Bosnian and Herzegovinian politicians (five male and five female) have been interviewed in person and on- line written versions of the interviews with Valentin Inzko and Wolfgang Petritsch were used. The analysis of their responses focuses on both ideological discourse- (structures of ideologies, ideological semantics and vocabulary used, ideological square) and gender differences in ideological discourse (perceived features and characteristics of masculine and feminine language and the creation of gender identity). Critical Discourse Analysis will be applied in the analysis of the interviewee’s responses. Key words: ideology, discourse, third entity, gender, CDA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE