Detalji o radu

Detalji o radu

Ikona groba sv. Spiridona sa svecima iz Pinakoteke Župe sv. Nikole u Cavtatu – prilog poznavanju poslijebizantske ikonografije

AUTORI:

TATJANA MIĆEVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
U članku se analizira ikonografija neobjavljene ikone (kretski rad, početak 17. stoljeća) iz Pinakoteke Župe sv. Nikole u Cavtatu. Slika je komponirana od dva superponirana vodoravna registra – u donjem su prikazani grob sv. Spiridona, sv. Nikola i sv. Atanazije Aleksandrijski, a u gornjem su prikazani sv. tri hijerarha, sv. Bazilije Veliki, sv. Grgur Nazijanski i sv. Ivan Krizostom. Članak se usredotočuje na analizu ikonografskog motiva groba sv. Spiridona i ostalih prikazanih svetaca (posebice grupe sv. tri hijerarha). Ikona se tumači kao likovni prikaz dogme o Sv. Trojstvu.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE