Detalji o radu

Detalji o radu

Tragovi prošlosti - srednjovjekovno zidno slikarstvo Boke Kotorske

AUTORI:

TATJANA MIĆEVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Knjiga
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE