Detalji o radu

Detalji o radu

Postupak za priznanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine

AUTORI:

SNJEŽANA PEHAR;

MARIJA VIDIĆ;

CVIJA JURKOVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE