Detalji o radu

Detalji o radu

TEMELJNA NAČELA U JUDIKATURI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PITANJU OGRANIČENJA SLOBODE IZRAŽAVANJA

AUTORI:

ALENA JURIĆ;

CVIJA JURKOVIĆ;

JELENA ZOVKO;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE