Detalji o radu

Detalji o radu

Aktualna pitanja međunarodnopravnog subjektiviteta

AUTORI:

VESNA KAZAZIĆ;

MATEJ SAVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE