Detalji o radu

Detalji o radu

Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kroz prava ombdusmana i doma za ljudska prava

AUTORI:

VESNA KAZAZIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE