Detalji o radu

Detalji o radu

Kontrastivna analiza autorskih didaskalija u novinskim izvještajima

AUTORI:

Mladen Papaz;

Ružica Zeljko-Zubac;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Predmet ovoga rada jeste način prenošenja tuđeg govora i identifikacija primarnog izvora informacije u novinskim izvještajima. Novinar u procesu saopštavanja koristi najčešće tzv. autorske didaskalije kako bi istakao primarni izvor informacije i ukazao na svoju posredničku ulogu u procesu saopštavanja. Osnovna funkcija navedenih autorskih didaskalija, koje sadrže novinareve riječi, jeste ukazivanje na tuđi govor., imenovanje, i identifikacja izvora modalnosti, s ciljem da se sadržaj propozicije prikaže kao vjerodostojan, te da se ukaže na visok stepen autentičnosti saopštenja. Ovakav model identifikacije izvora modalnosti konotira profesionalno, objektivno i neutralno saopštenje. U ovom radu ćemo kontrastivnom metodom opisati pomenute sintaksičke konstrukcije i istovremeno istaći sličnosti i razlike u srpskom i njemačkom jeziku.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE