Detalji o radu

Detalji o radu

Odnosi s javnošću u knjižnom nakladništvu

AUTORI:

MIRO RADALJ;

Marijan Primorac;

Anita Glibić;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Odnosi s javnošću u knjižnom nakladništvu kompilacija su korporativnih odnosa s javnošću i onih koji se primjenjuju u organizacijama i institucijama u kulturi. Zbog specifičnosti knjige kao forme i nositelja sadržaja o kojoj se komunicira ali koja i sama komunicira u relaciji s čitateljem, nije riječ samo o kompilaciji već knjižno nakladništvo ima i svojih posebnosti i na njima ono gradi jedinstven model odnosa s javnošću. U praksi je se teško raščlanjuju odnosi s javnošću i marketing a ovaj rad naglašava da unatoč potrebi da djeluju integralno, odnosi prema vanjskoj javnosti u nakladništvu se primarno fokusiraju prema potencijalnim čitateljima dok se marketing fokusira prema istoj ciljanoj publici kao kupcima.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE