Detalji o radu

Detalji o radu

Oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavu e-učenja uz pomoć konceptualnih mapa

AUTORI:

Tomislav Volarić;

Daniel Vasić;

HRVOJE LJUBIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Nastavnik svakodnevno nailazi na problem kako jednostavno i razumljivo predstaviti znanje svojim učenicima. Kako čovjek putem osjetila vida prima najviše informacija iz svoje okoline, sigurno je da je znanje pogodno predstaviti vizualnim tehnikama. Svako područno znanje se sastoji od temeljnih pojmova i relacija među tim pojmovima. Više pojmova povezanih relacijama tvore propoziciju koja nam daje informaciju, odnosno znanje. Ako netko tko dobro poznaje određeno područje odredi temeljne pojmove i bitne relacije, moguće je stvoriti jednu smislenu cjelinu koja se može vizualno predstaviti pomoću konceptualnih mapa. Smatramo da je znanje koje je dobro oblikovano pomoću konceptualnih mapa pogodno za brzo učenje i sintetiziranje gradiva. Naravno, konceptualne mape nisu ništa novo, no razvojem tehnologije javila se potreba za korištenjem istih u sustavima e-učenja. Za takvo što potreban nam je alat s kojim možemo osmišljenu mapu prenijeti u oblik pogodan računalu. Također, u ovom radu je predstavljen prototip programske podrške CM Tutor koji interaktivno uči studenta kroz konceptualne mape, te se prilagođava njegovoj trenutnoj razini znanja.
SADRŽAJ (eng)
A teacher daily encounters the problems of how to present knowledge to his students in a simple and understandable way. Since one receives most information from one’s environment through the sense of sight, it is only natural that the most suitable way of presenting knowledge is by means of visual techniques. Every field of knowledge consists of basic notions and relations between these notions. Several notions connected by relations make a proposition which gives us the information and/or knowledge. If someone who knows well a certain field identifies the basic notions and essential relations, it is possible to create a meaningful whole that can be visualized by means of concept maps. We think that the knowledge well designed by concept maps is suitable for fast learning and synthesizing of the teaching material. Of course, concept maps are nothing new, but with the development of technology a need was felt for their use in the systems of e-learning. For something like this we need a tool by means of which we can bring a well-conceived map into a form suitable for a computer. Also, this paper presents a prototype of the program support CM Tutor that interactively teaches a student through concept maps adapting itself to his present level of knowledge.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE