Detalji o radu

Detalji o radu

Diskriminacija i nasilje nad ženama – međunarodni standardi ljudskih prava i bosanskohercegovačko zakonodavstvo

AUTORI:

VESNA KAZAZIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE