Detalji o radu

Detalji o radu

Sporazum o primjeni XI dijela Konvencije UN o pravu mora od 10.12.1982. i stanje u Zoni danas

AUTORI:

VESNA KAZAZIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE