Detalji o radu

Detalji o radu

Između matricida i patricida: Frankenstein kroz viđenje Julije Kristeve

AUTORI:

ANĐELKA RAGUŽ;

MATEA DŽAJA;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE