Detalji o radu

Detalji o radu

Hidrološka analiza porječja Jasenice (Hercegovina)

AUTORI:

IVAN PERUTINA;

Jelena Šimunović;

Jelena Putica;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PRIRODNE ZNANOSTI

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

SADRŽAJ
Osnovna hidrološka značajka koja karakterizira vodne pojave u kršu je to što male promjene rubnih uvjeta uzrokuju velike promjene unutar vodnoga sustava gdje promjene uglavnom nisu linearne. U radu je izvršena hidrološka analiza vodostaja i protoka izmjerenih na dvije hidrološke postaje (Lištica na rijeci Lištici i Jasenica Dom na rijeci Jasenici) za razdoblje Lištica 1961. – 1986. i Jasenica Dom 1967. – 1986. i 2004. – 2014. te je utvrđeno smanjenje protoka. Izvršena je klimatološka analiza srednjih temperatura zraka i godišnjih količina oborina za meteorološke postaje (Mostar, Široki Brijeg, Posušje i Rakitno). Na analiziranim meteorološkim postajama zabilježen je trend porasta srednje temperature zraka i trend smanjenja godišnjih oborina. Od ključnoga interesa je uporabom klimatoloških i hidroloških podataka sa slivnoga područja rijeke Jasenice utvrditi odnose nastalih promjena. Ključne riječi: temperatura zraka, oborine, Jasenica, protok, hidrološke promjene, vodostaj
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE