Detalji o radu

Detalji o radu

Uloga dezinformacije u informacijskome ratovanju

AUTORI:

SILVANA MARIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE