Detalji o radu

Detalji o radu

Stilske osobitosti Bakulina latinskog izričaja

AUTORI:

LUCIANA BOBAN;

JELENA JURČIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Fra Petar Bakula je objavio dva djela na latinskome jeziku: Schematismus topographico-historicus Custodiae provincialis et Vicariatus apostolici in Hercegovina pro anno Domini 1867., tiskan u Splitu i Schematismus topographico-historicus Vicariatus apostolici et Custodiae provincialis franciscano-missionariae in Hercegovina pro anno Domini 1873., Typis Missionis Cathol. in Hercegovina, tiskan u Mostaru. Iako je šematizam teško žanrovski definirati, ipak se većinom smatraju historiografskim djelima. Pri tom jezik kojim je pisan šematizam jezično raslojen i najčešće pripada funkcionalno-stilskom tipu, točnije znanstveno funkcionalnom stilu. Imperativna svojstva ovoga stila su objektivnost, preciznost, točnost i racionalnost, no često se osjeti i doza subjektivnosti izražena emocionalno-ekspresivnim sredstvima. Cilj je ovoga rada predstaviti Bakulin latinski izraz te zaključiti koji ga jezično-stilski postupci ostvaruju.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE