Detalji o radu

Detalji o radu

Pouka latinskog jezika na Širokom Brijegu

AUTORI:

JOSIP GRUBEŠA;

LUCIANA BOBAN;

JELENA JURČIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Za povijest hrvatskoga naroda na području Bosne i Hercegovine ključnu ulogu odigrali su franjevci, a jedna od svijetlih točaka njihova djelovanja svakako je osnivanje samostana, sjemeništa i gimnazije na Širokom Brijegu, čime je otvoren put daljnjem napretku, posebno onomu na kulturnom području. Važnu i specifičnu ulogu u franjevačkom svakodnevnom djelovanju i njihovoj znanstveno-kulturnoj ostavštini imao je latinski jezik, kao nezaobilazan medij komunikacije, kako s tradicijom, tako i sa suvremenicima. Analizom položaja i uloge latinskog jezika u sustavu obrazovanja, s posebnim naglaskom na kontinuitet, od osnutka sjemenišne škole na Širokom brijegu 1844. god. do danas, prikazat će se u novom svjetlu i smjena društvenih prilika na ovim prostorima, kao i važnost franjevačkog djelovanja, posebno onog jezikoslovnog i kulturnog, koje nas je mnogostruko zadužilo i iz kojeg i danas crpimo dragocjene spoznaje. Cilj je rada analizirati položaj i ulogu latinskog jezika na Širokom brijegu: u samostanu, sjemeništu i gimnaziji, od osnutka do danas, uzimajući u obzir nastavne sadržaje i ciljeve, strukturu profesora i učenika, literaturu i udžbenike, satnice, završne ispite te druge specifične komponente nastave latinskog jezika.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE